บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ดำเนินการจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ (ปกติภายในวันรุ่งขึ้น)

โดยการจัดส่งนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งตามพื้นที่ของลูกค้าดังนี้

  • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งด้วยพนักงานส่งของ และ Kerry โดยทางบริษัทฯ ซื้อประกันอุบัติเหตุขนส่งเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • พื้นที่ต่างจังหวัด จัดส่งด้วย Kerry โดยทางบริษัทฯ ซื้อประกันอุบัติเหตุขนส่งเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าบริการในการจัดส่งสินค้า