พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดย แพทย์หญิงพรีมา ทศบวร American board of Hair restoration Surgery ร่วมกับ ดร. เจริญ ตั้งตรงเบญจศีล ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและใยแก้วนำแสง วิศกรผู้มีประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์และควรคุบการผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ให้กับบริษัทของอเมริกา ทั้งสองได้ใช้ความชำนาญเฉพาะด้านร่วมกันออกแบบ หมวกเลเซอร์บำบัด PRIME โดยใช้เทคโนโลยี Low-Level laser Therapy (LLLT) ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และสามาทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน

Prima Laser Therapy is established in 2015 by Prima Tossaborvorn M.D., American board of hair restoration and  Charoen Tangtrongbenchasil Ph.D. in Electrical and Photonic Engineer who has a remarkable  experience in laser device designing and manufacturing control for an American Laser – Technology company.

With their expertise, PRIM is designed by using Low – Level Laser Therapy (LLLT)  with cooperation from Dermatology Branch, Department of Medicine , Faculty of Medicine,  Ramathibodi Hospital that it is the safe and efficient treatment and can be used yourself at home.

_DSC0158Primalaser    _DSC0138