พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี   ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดยแพทย์หญิงพรีมา ทศบวร American board Hair restoration Surgery ร่วมกับ ดร. เจริญ ตั้งตรงเบญจศีล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและใยแก้วนำแสง วิศวกรผู้มีประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์และควบคุมการผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ให้กับบริษัทของอเมริกา ทั้งสองได้ใช้ความชำนาญเฉพาะด้านร่วมกันออกแบบ หมวกเลเซอร์บำบัด PRIME โดยใช้เทคโนโลยี Low-Level laser Therapy (LLLT) ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน Prima Laser Therapy is established in 2015 by Prima Tossaborvorn M.D., American board of hair restoration and Charoen Tangtrongbenchasil Ph.D. in Electrical and Photonic Engineer who has a remarkable experience in laser device designing and manufacturing control control for an American Laser – Technology company. With their expertise, PRIME is designed by using Low – Level Laser Therapy (LLLT) with cooperation from Dermatology Branch, Department of Medicine , Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital that it is the safe and efficient treatment and can be used yourself at home.

Picture